See English Version

حمایت و مشارکت

برگزاری گردهمایی‌های تخصصی با خروجی‌های کاربردی و کیفیت مطلوب و مدنظر جامعۀ صنعت عمران، معماری و شهرسازی کشور، از طریق سازماندهی سخنرانی‌های کاربردی‌تخصصی و کارگاه‌های آموزشی ارزشمند و سخنرانی‌های کلیدیِ کارآمد در سطوح عالی، معمولاً هزینه‌های هنگفتی به‌همراه دارد که درعمل، برگزاری آن را بدون حمایت متولّیان این صنعت غیرممکن می‌سازد. ازسوی دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های پیشرو در جهان، همواره با حضور در رویدادهای اجتماعی و علمی، ضمن حمایت از پژوهش و تحقیق در جامعۀ دانشگاهی که باعث نوآوری و ایجاد فنّاوری‌ها و درنهایت پیشرفت جامعه می‌شود، با معرفی خود به‌عنوان سازمانی حامی و ایجاد حسّ اعتماد در مخاطبان و شرکت‌کنندگان، می‌توانند به سودآوری پایدار و درازمدت دست یابند.

حضور فعال در نخستین سمپوزیوم بازآفرینی ، جایگاهی ارزشمند و مطلوب برای معرفی دستاوردها و خدمات و فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و مؤسسه‌های جامعه بزرگ صنعت عمران، معماری و شهرسازی کشور است. از این رو با رویکرد تأمین هزینه‌های برگزاری این رویداد بزرگ، با کیفیت مطلوبِ جامعه صنعت عمران، معماری و شهرسازی، دبیرخانه اجرایی نخستین سمپوزیوم بازآفرینی و تحلیل راهبردهای فضایی از مشارکت نهادها و ارگان های عمومی ، موسسات پژوهشی و فناوری ، شرکت ها و موسسات خصوصی، موسسات آموزشی معماری و شهرسازی، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و صنایع محترم کشور استقبال نموده و با ارائه خدمات زير از نهادها ، سازمان‌ها و شركت‌هاي خصوصی و دولتی دعوت مي‌نمايد تا با انتخاب نوع خدمات ما را در برگزاري هر چه با شکوه تر این رویداد مهم بین المللی ياري نمایند.

 

بدیهی است مجریان سمپوزیوم با توجه به میزان حمایت مالی، تسهیلات درخور توجه و مناسبی برای حامیان نخستین سمپوزیوم بازآفرینی و تحلیل راهبردهای فضایی درنظر گرفته‌اند.

 

حمایت نوع اول

 • حضور نماینده نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در شورایعالی سمپوزیوم
 • اختصاص فضا جهت تبلیغات
 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي سمپوزیوم در پوسترها و بروشورهای سمپوزیوم.
 • پخش تیزر تبلیغاتی با حداکثر زمان 4 دقیقه در میان برنامه ها
 • درج نام و لوگو در روی CD  سمپوزیوم
 • امکان اهداء بسته اختصاصی توسط حامی به شركت كنندگان
 • قرار گرفتن پرچم نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در سالن اصلی سمپوزیوم
 • درج تیزر تبلیغاتی نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در CD  سمپوزیوم
 • قرار دادن سه استند از حامی در محوطه سمپوزیوم
 • امکان ارسال SMS تبلیغاتی به شرکت کنندگان
 • درج آرم حامی در روی کارت شرکت کنندگان سمپوزیوم
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت سمپوزیوم و لینک به سایت حامی
 • دعوت افتخاري از 5 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در سمپوزیوم.
 • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر سمپوزیوم.
 • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • اعلام نام سازمان حامی توسط مجری برنامه، به‌عنوان حامیان برتر سمپوزیوم
 • درج آرم سازمان حامی، در لوح تقدیرها
 • اختصاص دادن 4 صفحه تبلیغاتی در کتابچه سمپوزیوم به صورت نسخه الکترونیکی

 

حمایت نوع دوم

 

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي سمپوزیوم در پوسترها و بروشورهای سمپوزیوم.
 • اختصاص فضای تبلیغاتی در قالب استند و ...
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت سمپوزیوم و لینک به سایت حامی
 • تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • درج نام و لوگو در روی CD  سمپوزیوم
 • درج لوگو حامی در گواهی نامه سمپوزیوم
 • دعوت افتخاري از 4 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در سمپوزیوم
 • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر سمپوزیوم
 • قرار دادن یک استند از حامی در محوطه سمپوزیوم
 • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی 
 • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • اختصاص دادن 3 صفحه تبلغیاتی در کتابچه سمپوزیوم به صورت نسخه الکترونیکی

 

حمایت نوع سوم 

 

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي سمپوزیوم در پوسترها و بروشورهای سمپوزیوم.
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت سمپوزیوم و لینک به سایت حامی
 • درج نام و لوگو در روی CD سمپوزیوم
 • دعوت افتخاري از 3 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در سمپوزیوم.
 • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر سمپوزیوم
 • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • اختصاص دادن 2 صفحه تبلغیاتی در کتابچه سمپوزیوم به صورت نسخه الکترونیکی

 

حمایت نوع چهارم

 

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي سمپوزیوم در پوسترها و بروشورهای سمپوزیوم.
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت سمپوزیوم و لینک به سایت حامی
 • دعوت افتخاري از 2 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در سمپوزیوم.
 • قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • اختصاص دادن 1 صفحه تبلیغاتی در کتابچه سمپوزیوم به صورت نسخه الکترونیکی

 

 

جهت اطلاع از شرایط حمایت مالی از سمپوزیوم با شماره تلفن    71053959-021   (داخلی 2 امور مالی)  تماس بگیرید.