See English Version

معرفی سمپوزیوم

استادان فرهیخته، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی:

چنانچه  مستحضرید جهان امروز بسرعت در حال بالندگی و پویایی و پیشرفت در علوم مختلف می باشد، در همین راستا معماری و شهرسازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. یکی از شاخه های علم معماری و شهرسازی که در دو دهه گذشته با پیشرفت چشمگیری در فرآیند مدلسازی دینامیک شهری و مطالعه رفتاری شهروندان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است،  بحث نظریه و روش چیدمان فضا (Space Syntax) می باشد.

 از طرف دیگر نظر به اهمیت رخدادها و وقایع شهری و معماری با عنایت به بازه و دامنه ی اثر آنها و نیز پیامدهای ناشی از هرگونه اقدام معماری و شهرسازی در هر سه حیطه ساخت و ساز، برنامه ریزی و طراحی شهری، در شهر ها تدابیر، طرح ها ،سیاست ها و تصمیمات مدیریت شهری را در حال و آینده دست خوش تغییر می نماید؛ لذا دقت نظر در کلیه بخشهای این حوزه به ویژه در فرآیند های طراحی و مدلسازی و پیش بینی آینده بسیار حایز اهمیت و واجد ارزش است و جدای از  صرفه جویی های کلان اقتصادی امکان برخورد واقعی تر با آنچه هنوز رخ  نداده است را جهت هرگونه برنامه ریزی و طراحی و سیاستگذاری سهل تر و قابل دسترس تر می نماید .

در همین راستا و با توجه به لزوم فراهم کردن بستر مناسب و آشنایی بیشتر با این شیوه  تحلیل  و پیش بینی، برای متخصصان،حرفه مندان و نیز پژوهشگران ( اساتید و دانشجویان) این حوزه در داخل کشور و به منظور بهره گیری از تجارب افراد و متخصصان سایر کشورها ؛ بر آن شدیم که با نگاهی به مفاهیم و دغدغه های بومی کشور و با همکاری ارگان های دولتی و دانشگاه های کشور و همچنین دانشگاه لیسبون پرتغال و مرکز تحقیقات معماری، شهرسازی و طراحی (CIAUD) پرتغال که بزرگترین پژوهشکده ی این کشور هم محسوب می شود، نخستین سمپوزیوم و کارگاه کاربردی و آموزشی تخصصی بین المللی "بازآفرینی و تحلیل راهبردهای فضایی" را در کشور  و برای متخصصان و حرفه مندان در اسفند ماه سال جاری  برگزار نماییم. 

. بر اين اساس، دبیرخانه سمپوزیوم بین المللی بازآفرینی و تحلیل راهبردهای فضایی با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي ، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي نماید با شرکت در برنامه های متنوع اين سمینار در اين رويداد مهم بين المللی مشارکت نموده و با آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي این حوزه آشنا و زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.

باتشکر

پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی