See English Version

شورایعالی سمپوزیوم

 

مهندس حمید رمضانی
دبیر شورایعالی و سیاستگذاری
مهندس سید هادی سید علیزاده
دبیر اجرایی سمپوزیوم

دکتر حسین باباپور فاتحی
عضو شورای عالی و سیاست گذاری

دکتر اکبر عبداله زاده طرف
عضو شورای عالی و سیاست گذاری

مهندس حبیب نجاتی
عضو شورای عالی و سیاست گذاری

مهندس سید مومن فواد مرعشی
دبیر امور بین الملل سمپوزیوم
   
مهندس پریسا لطفی 
دبیر کمیته اطلاع رسانی و ثبت نام