See English Version

تعرفه های ثبت نام

 

با توجه به برگزاری سمپوزیوم و کارگاه بین المللی بازآفرینی و تحلیل راهبردهای فضایی در مدت دو روز هزینه های ثبت نام با ذکر تخفیف های در نظر گرفته شده به صورت زیر می باشد، لازم به ذکر است جهت حضور در سمپوزیوم و کارگاه عملی باید از طریق پنل ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام نمایئد :

هزينه هاي ثبت نام :

 

هزینه ثبت نام روز اول ( سمپوزیوم و کارگاه تئوری ) :

 

آزاد                                          380/000  تومان

اعضای نظام مهندسی ساختمان   320/000  تومان

ویژه دوره ارتقاء پایه نظام مهندسی شهرسازی

دانشجویان                                280/000  تومان

 

 

روز دوم ( کارگاه عملی مقدماتی چیدمان فضا):

 

   250/000 تومان

 

 

- شامل:

- صدور کارت اینترنتی  حضور در سمپوزیوم 

- حضور در پنل های تخصصی ، دریافت گواهینامه بین المللی حضور از مرکز تحقیقات معماری، شهرسازی و طراحی (CIAUD) کشور پرتغال با ذکر نام فرد ثبت نام کننده 

- دریافت گواهینامه بین المللی 8 ساعته آموزشی با ذکر نام فرد ثبت نام کننده از مرکز تحقیقات معماری، شهرسازی و طراحی (CIAUD) کشور پرتغال 

- دریافت گواهی حضور در سمپوزیوم بین المللی  با ذکر نام فرد ثبت نام کننده از جهاد دانشگاهی 

- بسته آموزشی

- پذیرایی بین جلسات 

- هدایای سمپوزیوم

- نهار روز اول سمپوزیوم

تذکر:

-  کلیه پرداخت ها اینترنتی و از طریق پنل شخصی منو ثبت نام نهایی به صورت آنلاین می باشد.

- تمامی واریزی ها به شماره (کارت/حساب) پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی انجام خواهد شد.

شماره حساب/شماره شبا/ و شماره کارت پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری ( بانک تجارت شعبه فلسطین انقلاب تهران) :

شماره حساب : 

شماره حساب : 299021580

شماره شبا : IR390180000000000299021580

شماره کارت :  5859837003405814

- ارائه کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل برای ثبت نام کنندگان دانشجویی الزامی می باشد.

- ارائه کارت عضویت نظام مهندسی ساختمان ( تمدید شده ) برای اعضای نظام مهندسی الزامی می باشد.

- جهت بهره مندی از تخفیف ویژه کارگاه عملی، ثبت نام در روز اول الزامی می باشد.

 

هزینه صدور گواهینامه های بین المللی  مرکز تحقیقات معماری، شهرسازی و طراحی (CIAUD) کشور پرتغال کنگره به زبان فارسی:

تمامی گواهینامه های کنگره به زبان انگلیسی صادر خواهند گردید لذا کلیه ثبت نام کنندگان در صورت تقاضا جهت صدور گواهینامه  به زبان فارسی بابت هر گواهی مبلغ 50/000 تومان  باید علاوه بر هزینه اصلی پرداخت نموده و از طریق کنترل پنل شخصی ، منو ثبت نام نهایی بابت آن نیز ثبت نام را تکمیل نمایند.