See English Version

ویدیو

معرفی کارگاه آموزشی چیدمان فضا ویژه شهرسازان و معماران

معرفی سمپوزیوم

استادان فرهیخته، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی: چنانچه  مستحضرید جهان امروز بسرعت در حال بالندگی و پویایی و پیشرفت در علوم مختلف می باشد، در همین راستا معماری و شهرسازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. یکی از شاخه های علم معماری و شهرسازی که در دو دهه گذشته با پیشرفت چشمگیری در فرآیند مدلسازی دینامیک شهری و مطالعه رفتاری شهروندان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است،  بحث نظریه و روش چیدمان فضا (Space Syntax) می باشد.  از طرف دیگر نظر به اهمیت رخدادها و وقایع شهری و معماری با عنایت به بازه و دامنه ی اثر آنها و نیز پیامدهای ناشی از هرگونه اقدام مع...

ادامه مطلب

سخنرانان کلیدی سمپوزیوم

 

  

پروفسور فرانسیسکو سردورا

 

 

پروفسور فرناندو موریرا سیلوا

 

 

دکتر محمدسعید ایزدی

 

 

 

اخبار واطلاعیه ها